WYCHOWAWCA

mgr WOJCIECH KYC

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, wiedzy o społeczeństwie

Telefon służbowy / szkoła 76 81 85 019

E-mail: 1bchocianow@gmail.com